PhDr. Jaroslav Holek - akreditovaný mediátor a facilitátor
Volejte: 485 150 096
foto

Dobrý den,
Fotografievítám Vás na webových stránkách www.mediace-holek.cz. Jsem členem Asociace mediátorů ČR. Pracuji pro firmy, státní i nestátní instituce a pro veřejnost. Nabízím odbornou pomoc při řešení různých druhů konfliktů a sporů formou mediace, facilitace a poradenství. натиснете тук

Kvalifikace a praxe

 • Akreditovaný mediátor - specializace rodinná, školní a interetnická mediace
 • Facilitátor pro firmy a instituce
 • Facilitace vedení workshopů a diskusí (2007)
 • Komplexní kurz mediace (2006)
 • Rozvojová supervize v sociální práci (1998)
 • Psychoterapeutický výcvik (1980)
 • Rigorózní zkoušky – Pedagogika a Sociální psychologie (1980)
 • VŠ – speciální pedagogika (1972)

Mám dlouholeté zkušenosti s pedagogicko-psychologickým, manželským a rodinným poradenstvím, působil jsem jako pedagog na fakultě sociálně-ekonomické Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (1994-1999) a na Univerzitě v Hradci Králové (2000-2002). Od r. 1996 se věnuji vyjednávání a řešení konfliktů v oblasti mezilidských vztahů a výcvikům sociálně psychologických dovedností. натиснете тук

Co je mediace?

Upřednostnit mediaci před soudním jednáním znamená: potenga

 • vyhnout se dlouhým čekacím lhůtám a zbytečným finančním nákladům
 • ponechat si možnost kontroly nad procesem sporu a nad podobou konečného výsledku.
 • nenechat o sobě rozhodovat tj. rozhodovat o podobě dohody

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. potenga

Kdo je mediátor?

Mediátor je profesionál na efektivní vyjednávání. Jeho role spočívá v profesionálním vedení procesu mediace a oboustranné podpoře účastníků sporu tak, aby nalezli konstruktivní řešení a překonali sporné otázky v průběhu diskuse. lefery crema

Co je facilitace?

Facilitace je vhodná pro jakákoliv jednání, skupinové porady a složité diskuse u kulatých stolů; je to technika, která umožní dovést skupinu k cíli porady či složitého jednání navzdory úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky. Přináší užitek v následujících oblastech: lefery

 • odhalení a analýze problémů
 • při řešení problémů a přijímání rozhodnutí
 • při sestavování plánů, stanovování cílů
 • výměna informací, zvýšení produktivity a efektivnosti práce skupiny
 • zlepšení komunikace ve skupině, zvýšení spoluzodpovědnosti za realizaci rozhodnutí, zvýšení pocitu sounáležitosti se skupinou, vyřešení konfliktů ve skupině.

Kdo je facilitátor?

Facilitátor je osobou, která slouží skupině. Jeho jediným úkolem je dovést skupinu do cíle setkání skupiny přes všechna úskalí vzájemné komunikace mezi účastníky, nedorozumění a nejasnosti. Je odborníkem na proces diskuse.

Kancelář
Liberec 8 – Horní Hanychov, Světelská 191

Kontakty
telefon | fax: 485 150 096
mobil: 607 680 520
e-mail: holekjaroslav@seznam.cz | info@mediace-holek.cz

Nabízené mediační a facilitační služby jsou garantovány
Asociací mediátorů České republiky, www.amcr.cz

foto
WebDesign Technology Behind